Նախագծեր

Խոշորագույն հեռահաղորդակցության օպերատոր
Անհատական և կորպորատիվ հաճախորդների գոհունակության գնահատում SERVQUAL մեթոդով՝ փաստացի ընկալման համապատասխանություն հաճախորդների սպասելիքներին:
Ինտերնետ, IP-հեռախոսակապի, կապի համակարգերի ծառայություններ
B2B հաճախորդների գոհունակության գնահատում ըստ պարամետրերի՝ ծառայությունների որակ, ժամկետներ, մասնագետների կոմտետենտություն, տեխնիկական աջակցություն, տեսականու ամբողջականություն:
IP-հեռախոսակապ, տվյալների փոխանցում, վիրտուալ ավտոմատ հեռախոսակայան
Հեռահաղորդակցության շուկայի ապրանքանիշի ճանաչելիության գնահատում: Օպերատորների հետ աշխատելու փորձից գոհունակություն, հավատարմություն:
Կորպորատիվ բջջային տեխնոլոգիաներ
Խոշոր ընկերությունների հետազոտություն՝ հեռավար աշխատանքի և բջջային օգտատերերի աշխատանքի աջակցության, տեխնոլոգիաների ներդրման պլանների թեմայով:
Հեռահաղորդակցություն բիզնեսի համար
Հեռահաղորդակցության շուկայի ծավալների գնահատում՝ ընդհանուր և ըստ ուղղությունների, շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների հաշվարկ: Մրցակցային առավելություններ ու թերություններ։
Միջոցառումների համար ՏՏ-տնօրենների հավաքագրում, թելեմարքեթինգ
Հարակից ծառայություն՝ թելեմարքեթինգ: ՏՏ-տնօրենների, ՏՏ մասնագետների կոնֆերանսներին մասնակցելու հրավիրում։ Թելեմարքեթինգ այլ թեմաներով:
"Ծովահենության" մակարդակը
Ընկերությունների (ՏՏ-տնօրենների, IT մասնագետների և մենեջերների) հարցում լիցենզավորված ծրագրերի օգտագործման վերաբերյալ՝ «ծովահենության» մակարդակը գնահատելու նպատակով:
ՏՄԿ-ի ծառայություններ
ՏՄԿ շուկայի հետազոտություն։ Շուկայական ծավալների գնահատում, շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատում: Մրցակցային վերլուծություն՝ առավելություններ ու թերություններ։ Ծառայությունների գների հետազոտություն:
Արտադրության և մանրածախ առևտրի ոլորտում ՏՏ տեխնոլոգիաների զարգացում
ՏՏ շուկայի զարգացում` նոր տեխնոլոգիաների ներդրման պլաններ (բիզնես գործընթացների ավտոմատացում, բջջային հավելվածներ, որակի համակարգ և այլն)
4/11
Հետազոտական հաշվետվությունների օրինակներ
Հաճախորդներ
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • այլ նախագծեր
  Փակել
  Ներկայացնել դիմում