Նախագծեր

Ավտոկլավացված գազավորված բետոն, սիլիկատային միջնապատեր
Գործարանի արտադրանքի պահանջարկի գնահատում, նրա նկատմամբ բնակչության վերաբերմունքը։ Բնակչության պլանները սեփական բնակարաններ կառուցելու հարցում։ Գնագոյացում։
Մեկ միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքի ամենամեծ առևտրի կենտրոնը
Աշխատանքի առաջին տարվա արդյունքների ամփոփում՝ բնակչության գոհունակությունը, թիրախային լսարանի սեգմենտները, նոր ապրանքանիշերի, ծառայությունների և վարձակալների վերաբերյալ ցանկությունները
Թեմատիկ զվարճանքների այգի
Թեմատիկ այգիների ծառայությունների պահանջարկի կանխատեսում: Ծառայությունների կազմը, ապրանքանիշերը, գնագոյացումը:
Կառուցապատողի բնակելի միկրոշրջաններ
Թիրախային լսարանի շրջանում կառուցապատողի բրենդի ճանաաչելիության գնահատում, միկրոշրջանների գրավչությունը՝ մյուսների հետ համեմատած: Բնակարանների ընտրության չափանիշներ։
Նոր առևտրի և զվարճանքի կենտրոն
Հետազոտություն՝ նոր առևտրի կենտրոնի կառուցումից առաջ։ միջին ծախսեր, բրենդների նկատմամբ հետաքրքրություն։
Օղակաձև ճանապարհի հետևում միկրոքաղաքի կառուցում
Խոշորագույն կառուցապատողի նախագծի նկատմամբ թիրախային լսարանի հետաքրքրության գնահատում: Պլանավորում, դիզայն, ենթակառուցվածք, գնագոյացում:
Խոշորագույն կառուցապատողի առևտրի կենտրոններ
Թիրախային լսարանի հավատարմությունը առևտրի կենտրոնների նկատմամբ: Համեմատություն մրցակիցների հետ։ Հետաքրքրություն նոր ապրանքանիշների և ծառայությունների նկատմամբ: Ծախսեր:
Ջրային մարզաձևերի պալատի կառուցում
Թիրախային լսարանի շրջանում պալատի ծառայությունների պահանջարկի գնահատում: Գտնվելու վայրի հարմարավետությունը, այցելությունների հաճախականությունը և միջին ծախսերը: Գնագոյացում։
Աշխարհահռչակ արագ սննդի օպերատորի կետերի կառուցում
Արագ սննդի տարածաշրջանային պահանջարկի, շուկայի հիմնական խաղացողների մասնաբաժնի գնահատում: Կետերի գտնվելու վայրի հարմարության գնահատում։ Հարակից փողոցների անցորդների հոսք։
3/11
Հետազոտական հաշվետվությունների օրինակներ
Հաճախորդներ
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • այլ նախագծեր
  Փակել
  Ներկայացնել դիմում