Նախագծեր

Ցածր հաճախականության փոխարկիչներ
Ապրանքանիշի ճանաչելիության գնահատում, մատակարարների ընտրության գործոնների որոշում, արդյունավետ հաղորդակցման ուղիների ընտրություն։
Պոլիուրեթանների հիման վրա ջերմամեկուսիչ նյութեր
Շուկայական ծավալների գնահատում. արտադրողների և ներմուծողների մրցակցային վերլուծություն՝ շուկայի մասնաբաժինների, հզորությունների, տեսականու գնահատում։
Կոռոզիոն դիմացկուն և չժանգոտվող պողպատից խողովակներ
Հաճախորդների գոհունակության գնահատում ընկերության աշխատանքից որպես ամբողջություն և առանձին ստորաբաժանումներից: Հաճախորդների հավատարմություն։ Աճի կետեր։
Կաթնամթերքի ստվարաթղթե և ճկուն փաթեթավորում
Շուկայական ծավալների գնահատում, շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատում. մրցակիցների վերլուծություն՝ վաճառքի ծավալ, հաճախորդների բազա, կարողություններ:
Պոլիէթիլենային փրփուր և այլ ջերմամեկուսիչ նյութեր
Նոր տեսակի արտադրանքի պահանջարկի կանխատեսում` նոր արտադրական գծում ներդրումներ կատարելու հիմնավորվածությունը գնահատելու համար:
Քիմիական խտանյութեր
Քիմիական արդյունաբերության համաշխարհային առաջատարի արտադրանքի ավելի քան 20 սպառողական շուկաների ակնարկ՝ շուկայական ծավալներ, պետական պատվերների մասնաբաժին:
Կոմբայններ, տրակտորներ, հեղուկացիրներ և գյուղտեխնիկա
Հաճախորդների գոհունակության գնահատում, նոր տեսակի կոմբայնների գնման պլաններ, ընթացիկ գործունեության արդյունավետության գնահատում
Էլեկտրատեխնիկական արտադրանք՝ մալուխի սկուտեղներ և երթուղիներ
Շուկայական ծավալների գնահատում։ Մրցակիցների (արտադրողների և ներմուծողների) շուկայական մասնաբաժինների հաշվարկ։ Բրենդների ճանաչելիություն։
Հիդրավլիկ արդյունաբերական յուղեր
Որոշակի կատեգորիայի յուղերի պահանջարկի գնահատում, ապրանքանիշի ճանաչելիություն, գոհունակություն որակից: Ապրանքանիշը փոփոխելու պատճառները և հաճախականությունը:
2/11
Հետազոտական հաշվետվությունների օրինակներ
Հաճախորդներ
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • այլ նախագծեր
  Փակել
  Ներկայացնել դիմում