Նախագծեր

Կրթական ծառայություններ մանկապարտեզներում
Մանկապարտեզի սաների 14500 ծնողների շրջանում նախադպրոցական կրթության որակի վերաբերյալ հարցում, մանկապարտեզների աշխատանքի վերաբերյալ կարծիքների և առաջարկների հավաքագրում:
Հասարակության ծխելիություն
Բնակչության զանգվածային հարցում՝ ծխելու, ծխելու նկատմամբ վերաբերմունքի, ինչպես նաև ծխելու տեսակների տարածվածության թեմայով։
Ընտրություններ՝ թեկնածուների և կուսակցությունների ճանաչելիության դինամիկան
Բնակչության զանգվածային հարցում` նախընտրական շրջանում թեկնածուների և կուսակցությունների նկատմամբ վերաբերմունքի թեմայով: Ռեյթինգներ և հակառեյթինգներ։ Դինամիկա։
Բնակչության վերաբերմունքը միգրանտների նկատմամբ
Միգրանտների թեմայի վերաբերյալ բնակչության կարծիքների ուսումնասիրություն` միգրանտների նկատմամբ վերաբերմունքը, առանցքային բացասական կետեր։ Միգրանտների վերաբերմունքը տեղի բնակչությանը։
Լեհաստանի տնտեսություն
Ձեռնարկատերերի և ներմուծողների՝ Լեհաստանի, նրա արտադրանքի, օրենքների, մաքսային ընթացակարգերի նկատմամբ վերաբերմունքի ուսումնասիրություն:
Իրավաբանական ծառայությունների կենտրոններ
Ֆոկուս-խմբերի անցկացում` հաստատության նոր անուն, վիզուալ բաղադրիչներ և կարգախոսներ ընտրելու նպատակով։
Կենսաթոշակային բարեփոխումների նկատմամբ վերաբերմունքը
Բնակչության զանգվածային հարցում (ավելի քան 3000 հարցազրույց)՝ կենսաթոշակային բարեփոխումների նկատմամբ վերաբերմունքի թեմայով։
Կրթության մակարդակ
Նախադպրոցականների, դպրոցականների և ուսանողների ծնողների հարցում կրթական ծառայությունների որակի, բողոքների և ցանկությունների վերաբերյալ:
Միայնություն և սոցիալական որբություն
Հարցում բնակիչների շրջանում միայնության և սոցիալական որբության թեմայով: Մարդկանց խնդիրներին պետական աջակցության գնահատում, այլ կազմակերպությունների աջակցություն:
11/11
Հետազոտական հաշվետվությունների օրինակներ
Հաճախորդներ
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • այլ նախագծեր
  Փակել
  Ներկայացնել դիմում