Մարքեթինգային հետազոտություններ

Հետազոտության առավելությունները

Հետազոտության հիմնական առավելությունը կառավարական և մարքեթինգային որոշումների համար տեղեկատվություն ստանալն է, որը հեշտ չէ ինքնուրույն հավաքել: Բացի այդ, սա դրսից իրավիճակի լրացուցիչ հայացք է և նմանատիպ ոլորտներից ստացված հաջող փորձի կիրառում նմանատիպ խնդիրների լուծման համար:

Մեթոդիկայի հնարավորությունները

Մարքեթինգային հետազոտությունը թիրախային լսարանի ցանկությունների, նախասիրությունների և կարիքների ուսումնասիրման գործընթաց է, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների շուկայում մրցակիցների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն:

Բիզնեսի հաջող զարգացումը պահանջում է մի շարք առաջնահերթ խնդիրների լուծման վերաբերյալ  անհատական ​​մոտեցում, ինչը պահանջում է մարքեթինգային հետազոտության իրականացում: Ստացված տվյալների վերլուծությունը կօգնի հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ավելի արդյունավետ ներգրավել պոտենցիալ հաճախորդներին, ուսումնասիրել մրցակից ընկերությունների վարքագիծը և պարզել ընկերության նկատմամբ հավատարմության աստիճանը:

Արտադրական ձեռնարկությունների և մանրածախ ցանցերի զարգացման համար կարևոր է ապրանքների շուկայի խորը մարքեթինգային հետազոտությունը:

Մրցակիցների մարքեթինգային հետազոտությունը թույլ է տալիս գնահատել շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինները, բացահայտել և համեմատել մրցակիցների ուժեղ կողմերը, պարզել վաճառքի կառուցվածքը (աշխարհագրական և բաշխման ուղիներով), գնահատել ապրանքանիշի ճանաչելիությունը, մրցակիցների հաճախորդների գոհունակությունը և մրցակիցների մարքեթինգի արդյունավետությունը: Մրցակիցների մասին ժամանակին հավաքված և ստուգված տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս գնահատել նրանց ուժեղ և թույլ կողմերը, դրա հիման վրա կարգավորել աշխատանքը և ընկերությանը բերել շուկայում առաջատար դիրքի:

BCGroup-ում ամենապահանջված հետազոտություններից մեկը թիրախային լսարանի մարքեթինգային հետազոտությունն է: Նման ուսումնասիրությունների օգնությամբ կազմվում է թիրախային լսարանի դիմանկարը, ուսումնասիրվում են նրա նախասիրությունները, գնահատվում է արտադրանքի պահանջարկը, ապրանքի հատկությունների ընկալումը և արձագանքները գների դինամիկային, ինչը թույլ է տալիս մշակել զարգացման ճիշտ ռազմավարություն:

Մարքեթինգային հետազոտությունների կենտրոն BCGroup-ը ճիշտ ժամանակին տեղեկատվություն կտրամադրի Ձեր բիզնեսի արդյունավետ գործունեության համար:

Ընտրանքի չափը և ժամկետները

BCGroup-ի աշխատակիցների բարձր կոմպետենտությունը թույլ է տալիս նրան մրցակցել այլ հետազոտական ​​ընկերությունների և վերլուծական կենտրոնների հետ:

BCGroup-ը հայտնի է մարքեթինգային վերլուծության ոլորտում իր յուրահատուկ զարգացումներով, օրինակ՝ շուկայի գրավչությունը գնահատելու մատրիցայի ստեղծմամբ։ Մեր մասնագետները չեն սահմանափակվում վերլուծական ստանդարտ հավաքածուով, նրանք մշտապես փնտրում են նոր մեթոդներ և մոտեցումներ: Ընկերությունը կիրառում է աշխարհահռչակ NPS, CSI, Նորիակի Կանոյի մոտեցումները, ինչպես նաև բարձր մասնագիտացված վերլուծության այլ մեթոդներ։ Մենք երաշխավորում ենք տվյալների ճշգրտությունը և տրամադրման արագությունը:

Արժեքը

Մարքեթինգային հետազոտության արժեքը յուրաքանչյուր պատվիրատուի համար հաշվարկվում է անհատապես և կախված է ծառայությունների համաձայնեցված ցանկից: Մեր կայքի հատուկ բաժնում կարող եք ծանոթանալ մատուցվող ծառայությունների գներին և հաշվարկել Հայաստանի ցանկացած քաղաքում մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման արժեքը։

Հաշվետվությունների օրինակներ

 

Մոտեցման նկարագրությունը

Ընկերությունը զբաղվում է նաև արդյունաբերության լայն ոլորտների մարքեթինգային վերլուծություններով։

Որպես մարքեթինգային հետազոտությունների մաս՝ BCGroup գործակալության մասնագետներն առաջարկում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են՝ շուկայական ծավալների  գնահատումը, շուկայական մասնաբաժնի հաշվարկը, նոր ապրանքների և առկա ապրանքների տեսականու պահանջարկի վերլուծությունը, թիրախային լսարանի ընդհանուր գոհունակության գնահատումը, ապրանքանիշի ճանաչելիության գնահատումը, մրցակիցների գործունեության մոնիտորինգը և այլն։ Մարքեթինգային վերլուծության ծառայությունները ներառում են հետազոտությունների կազմակերպում ձեռնարկությունում, ինտերնետում, ապրանքային շուկաների ուսումնասիրություն, ապրանքների ոլորտում հետազոտություններ, հետազոտություններ բանկում և հիմնական ցուցանիշների հաշվարկ՝ հիմնված հավաքված տվյալների վրա:

Մեր մասնագետներն աշխատում են շուկայի հետազոտության իրենց ունիկալ մեթոդաբանությամբ (շուկայի գրավչության գնահատման մատրիցա), ինչպես նաև ապավինում են արտասահմանյան փորձին (մեր սեփական և գործընկերների):

Շուկայի հետազոտության ոլորտում որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար հետազոտական ​​գործակալության աշխատակիցները օգտագործում են գործիքների ամբողջական զինանոց՝

 • որակական հետազոտություններ. ֆոկուս խմբեր, հարցազրույցներ, դիտարկումներ, տնային թեստավորում;

 • քանակական հետազոտություններ՝ տարբեր հարցումներ, հոլլ-թեստեր, երթևեկության չափումներ;

 • լրացուցիչ հետազոտություններ՝ car clinic, accompanied shopping և այլն։

Ծրագրի աշխատանքի ընթացքը

Մարքեթինգային հետազոտության իրականացումը ներառում է հետևյալ կետերը՝

 1. խնդրի բացահայտում և ուսումնասիրության հիմնական նպատակների ձևակերպում;

 2. գործողությունների ծրագրի մանրամասն մշակում և տեղեկատվության աղբյուրների ընտրություն;

 3. երկրորդ մակարդակի տեղեկատվության մանրամասն վերլուծություն և առաջին մակարդակի տեղեկատվության բարձր մակաարդակով կազմակերպված հավաքագրում;

 4. հավաքագրված տեղեկատվության ողջ ծավալի համակարգում և խորը վերլուծություն;

 5. ստացված տվյալների ամփոփում և տրամադրում հաճախորդին։

Հետազոտության հաջողությունը երաշխավորելու համար պատվիրատուն պետք է հստակ ձևակերպի այն խնդիրները, որոնք պետք է դրվեն ուսումնասիրության առջև: Բացի այդ, կարևոր է նկարագրել առկա խնդիրների և դրանց նախադրյալների շրջանակը, ուրվագծել նպատակների համատեղ ձևակերպման հնարավոր վարկածները, որոնք հնարավորություն են տալիս հնարավորինս արդյունավետ դարձնել թիրախային լսարանի և շուկայի այլ ասպեկտների մարքեթինգային հետազոտությունը: Գրագետ սահմանված նպատակները թույլ են տալիս հասնել փոխըմբռնման պատվիրատուի և հետազոտողի միջև, ինչը արդյունավետ աշխատանքի գրավականն է:

Ինչպե՞ս պատվիրել

BCGroup հետազոտական ​​գործակալությունը փորձում է հնարավորինս հեշտացնել իր պատվիրատուների խնդիրները, ուստի մենք ստեղծել ենք 10 հարցից բաղկացած հատուկ ավտոմատացված համառոտագիր: BCGroup-ը հասկանում է, որ գրեթե անհնար է իմանալ հետազոտության անցկացման բոլոր բարդությունները՝ առանց դրանց հետ ամեն օր աշխատելու: Հետևաբար, համառոտագրում բարդ տերմիններ չկան։

 1. Որպես համառոտագրի մաս՝ հարցեր են տրվում նոր ուսումնասիրության առջև ծառացած բիզնես մարտահրավերների մասին (օրինակ՝ հաճախորդների գոհունակությունը գնահատելու համար):

 2. Քանի որ շատ ընկերությունների համար հետազոտական ​​խնդիրները նման են (դեպքերի 80%-ում), գործիքները կամ գոնե դրանց հիմնական մասը նույնն են: Հետևաբար, համառոտագրի լրացումից հետո ստեղծվում է շաբլոնային հարցաթերթ:

 3. Ուսումնասիրությունը սկսելու համար կարող եք օգտագործել կա՛մ պատրաստված ձևանմուշային հարցաշաթերթ, կա՛մ շաբլոնային հարցաթերթ՝  ճշգրտումներով, կա՛մ ձեր սեփական հարցաթերթը (մշակված ձեր կամ BCGroup-ի կողմից):

 4. Որոշ նախագծերի արդյունքների հիման վրա BCGroup-ի վերլուծաբանները հնարավորություն ունեն համեմատել ստացված ցուցանիշները միջին շուկայական ցուցանիշների հետ (իրենց տարածաշրջանում, Հայաստանում կամ աշխարհում): Դա հնարավոր է BCGroup-ի կուտակված գիտելիքների բազայի շնորհիվ (իհարկե, առանց մրցակիցների մասին տեղեկություններ հրապարակելու):

 5. Բացի այդ, BCGroup-ն իր պատվիրատուների համար առաջարկում է անվճար ֆունկցիոնալություն ցանկացած պահի և անսահմանափակ քանակությամբ:

 6. BCGroup-ի հարթակում կա անվճար առցանց հարցում անցկացնելու (հարցման հղումը հաճախորդների, աշխատակիցների կամ ցանկացած այլ լսարանի շրջանում ինքնուրույն տարածելու միջոցով ), ինչպես նաև՝ ցանկացած նախագծի համար անվճար արագ վերլուծություն ստանալու հնարավորություն (տես օրինակը):

Ուղարկել դիմում