Դեղագործական հետազոտություններ

Հետազոտության առավելությունները

Հետազոտության արդյունքների կիրառման հիմնական առավելությունը շուկայի իրավիճակին հետևելու և վաճառքի վրա ազդելու հնարավորությունն է:

Մեթոդիկայի հնարավորությունները

Բժիշկների հարցման և մոնիտորինգի տվյալների շնորհիվ՝ Դուք կարող եք տեղեկատվություն ստանալ սեզոնային հիվանդությունների, նշանակված դեղերի, ինչպես նաև՝  բժշկական ներկայացուցիչների այցելությունների, նոր դեղամիջոցների գովազդի տեսանելիության և այլնի մասին։

 

Ընտրանքի չափը և ժամկետները

Նմանատիպ նախագծերի ընտրանքի նվազագույն չափը մեկ տարածաշրջանի համար կազմում է 100 հարցաթերթ (բժիշկների հետ հարցազրույցների դեպքում) կամ 80-100 դեղատներ (դեղատների մոնիտորինգի դեպքում): Տարածաշրջան ասելով՝ ի նկատի ունենք ցանկացած տարածք, որի համար պահանջվում է առանձին վերլուծություն (դա կարող է լինել, օրինակ, Երևան քաղաքը կամ Հայաստանն ամբողջությամբ): Այսպիսի ընտրանքով հարցման նվազագույն ժամկետը 5 աշխատանքային օր է։

 

 

Արժեքը

Դեղագործական հետազոտության արժեքը բաղկացած է տվյալների հավաքագրման արժեքից (հարցաթերթեր / օրագրեր / այլ) և տվյալների վերլուծության արժեքից (սովորաբար՝ չի գերազանցում տվյալների հավաքագրման արժեքի 10-15%-ը):

Հաշվարկել ծրագրի արժեքը կարող է BCGroup-ի մասնագետը։

Հաշվետվությունների օրինակներ

 

Մոտեցման նկարագրությունը

Դեղագործական մարքեթինգային հետազոտությունը տարբերվում է այլ շուկաների հետազոտություններից նրանով, որ այստեղ ամենից հաճախ է կարևոր ցուցանիշների դինամիկան: Դա կարող է լինել՝

 • 1. Դեղամիջոցների ճանաչելիության գնահատում;
 • 2. Հիվանդության կառուցվածքը, կախվածությունը սեզոնից;
 • 3. Բժշկական այցելիությունը բժշկական ներկայացուցիչների կողմից;
 • 4. Դեղերի վաճառքի ծավալների հետևում;
 • 5. Բժիշկների՝ դեղորայքից գոհունակության ուսումնասիրություն;
 • 6. Դեղամիջոցների ընտրության պատճառների որոշում;
 • 7. Բժիշկների, դեղագործների և այլնի համար նախատեսված նյութերի թեստավորում

Բժիշկների հարցումներն անցկացվում են ինչպես դեմ առ դեմ (անմիջական այցեր), այնպես էլ հեռակա՝ հեռահար այցերի միջոցով (հեռախոսով կամ առցանց):

Ըստ մեր փորձի՝ բժիշկների 30%-ից ոչ ավելին է հասանելի առցանց, այդ իսկ պատճառով տվյալների հավաքագրման համար դեմ առ դեմ այցելությունները և հեռախոսային հարցազրույցներն ավելի հաճախ են օգտագործվում:

Ծրագրի աշխատանքի ընթացքը

Դեղագործական հետազոտությունը տարբեր նպատակներով և, համապատասխանաբար, տարբեր մեթոդներով իրականացվող հետազոտություն է։ Ուստի նմանատիպ նախագծերի ուղղությամբ BCGroup-ի աշխատանքը կազմակերպվում է հետևյալ կերպ՝

 • 1. BCGroup-ի և ընկերության միջև կնքվում է NDA (չբացահայտման համաձայնագիր);
 • 2. BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնում է տվյալների հավաքագրման մեթոդը և գործիքները;
 • 3. BCGroup-ի մասնագետները անց են կացնում տվյալների հավաքագրում կարճ ժամանակում (նվազագույնը՝ 5 աշխատանքայիմ օրվա ընթացքում);
 • 4. Այնուհետև BCGroup-ի մասնագետը փոխանցում է տվյալների մասսիվը պատվիրատուի ներկայացուցչին՝ Excel կամ SPSS ֆորմատով; 
 • 5. 3-5 օր հետո BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուին է ուղարկում վերլուծական հաշվետվությունը:

Ինչպե՞ս պատվիրել

Պարզապես ուղարկեք մեզ դիմում՝ ցանկացած ձևերից որևէ մեկով։ BCGroup-ի մասնագետը կկազմի առաջարկ՝ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը։

Ուղարկել դիմում