Շուկայական ծավալի հաշվարկ

Շուկայական ծավալի հաշվարկն օգնում է ընկերություններին լուծել հետևյալ խնդիրները՝

 • - շուկայում նոր ապրանքների/ծառայությունների թողարկում;
 • - վաճառքի ավելացման հնարավորությունների որոնում;
 • - նոր խորշերի և սեգմենտների բացահայտում;
 • - շուկայի ընթացիկ միտումների որոշում;
 • - շուկայի զարգացման կանխատեսում և արդյունավետ զարգացման ռազմավարությունների մշակում։

Շուկայի ծավալի գնահատում

Շուկայի համապարփակ վերլուծությունը և նրա հիմնական ցուցանիշների հաշվարկը ներառում են՝

 • - շուկայական ծավալների գնահատում;
 • - շուկայի/սեգմենտի գրավչության և հագեցվածության ցուցանիշների գնահատում (նոր շուկա մուտք գործելու դեպքում);
 • - ընկերության զբաղեցրած շուկայական մասնաբաժնի գնահատում;
 • - բոլոր մյուս մասնակիցների մասնաբաժինների հաշվարկ;
 • - նոր ապրանքների պահանջարկի կանխատեսում;
 • - ներթափանցման մակարդակի գնահատում;
 • - սպառողական շուկայի սեգմենտների ծավալների հաշվարկ;
 • - հիմնական բնութագրերի ակնարկի կազմում:

Շուկայի ծավալը գնահատելու տասից ավելի մեթոդներ կան: Այս կամ այն մեթոդն ընտրվում է՝ ելնելով շուկայի բնութագրերից, փոխարինողների և մրցակիցների առկայությունից, շուկայի բաց լինելուց և բազմաթիվ այլ գործոններից։ Առավել հաճախ օգտագործվող մեթոդը սպառողական մեթոդն է (հիմնված սպառողների հարցումների վրա), մրցակցային մեթոդը (մրցակիցների գործունեության վերլուծություն) և ընդհանուր շուկայական մեթոդը (հարմար է զարգացած շուկաների համար):

BCGroup-ը այն սակավաթիվ ընկերություններից է, որոնք մարքեթինգային հետազոտություններում կիրառում են սեփական մշակումներ: Շուկայի ծավալը վերլուծելու և նրա կարողությունները գնահատելու գործընթացում BCGroup-ի վերլուծաբաններն օգտագործում են յուրահատուկ մատրիցա՝ հետաքրքրություն ներկայացնող սեգմենտի գրավչությունը գնահատելու համար:

Հետազոտության առավելությունները

Մարքեթինգային հետազոտությունը տալիս է հիմնական տեղեկատվություն՝ ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար: Շուկայի չափը իմանալը թույլ է տալիս խուսափել ռիսկերից՝ նոր ապրանք կամ ծառայություն թողարկելիս՝ խնայելով տասնյակ հազարավոր դոլարներ։

Ուսումնասիրությունը կբացի նոր հեռանկարներ և ցույց կտա, թե որ ուղղությամբ պետք է զարգանա ընկերությունը։ Վերլուծության ընթացքում հավաքագրված տվյալները օգնում են ճիշտ կառավարչական և ներդրումային որոշումների կայացմանը:

Մեթոդիկայի հնարավորությունները

Ծավալը որոշակի շուկայի շրջանառությունն է: Այն հաշվարկվում է բնական և ֆինանսական ցուցանիշներով: Շուկայական ծավալի գնահատումն իրականացվում է որոշակի շուկայի կամ դրա սեգմենտի համար՝ որոշակի տարածաշրջանում:

Շուկայի առանձին սեգմենտների ծավալների գնահատումը նախատեսված է որոշակի տարածաշրջաններում գործող ձեռնարկությունների և որոշակի տարածքում ստորաբաժանում բացել ցանկացող խոշոր կոնցեռնների համար:

Հետազոտության մեթոդը կախված է պատվիրատուի նպատակներից և շուկայի առանձնահատկություններից. ընդհանուր առմամբ կան շուկայի ծավալը գնահատելու մոտ տասը հիմնական մեթոդ:

Ցուցանիշի աճն ու նվազումը կախված է՝

 • - շուկայի կամ նրա սեգմենտի զարգացման աստիճանից;
 • - հաճախորդներին առաջարկվող ապրանքների հիմնական բնութագրերից;
 • - շուկայում նմանատիպ ապրանքների/ծառայությունների (փոխարինողների) առկայությունից;
 • - մակրոտնտեսական ցուցանիշներից;
 • -պահանջարկի շարժունակությունից և առաձգականությունից;
 • - շուկայական գների տատանումներից։

Այլ գործոնները ավելի քիչ ազդեցություն ունեն:

Ծավալը խորհուրդ է տրվում հաշվարկել շուկա մուտք գործելիս և սպառողների նոր սեգմենտ գրավել պլանավորելիս։ Վերլուծությունը կարևոր է նաև սեփական դիրքերին հետևելու և արտադրության ընդլայնման մեջ ներդրումներ կատարելու որոշման ժամանակ:

Ընտրանքի չափը և ժամկետները

Շուկայական ծավալը գնահատելիս ընտրանքի նվազագույն չափը կազմում է 400 հարցաթերթ՝ ուսումնասիրության յուրաքանչյուր առանձին տարածաշրջանի համար: Բացի այդ, անցկացվում են մոտ 8-12 փորձագիտական ​​հարցազրույցներ, ինչպես նաև գրասեղանային հետազոտություն:

Նշված ծավալի տվյալների հավաքագրումը տևում է 15 աշխատանքային օր: Ժամկետները կախված չեն նրանից, թե ուսումնասիրությունն իրականացվում է որոշակի տարածաշրջանում, թե ամբողջ Հայաստանում:

Հաշվետվությունների օրինակներ

 

Արժեքը

Որոշակի շուկայի կամ սեգմենտի ծավալը գնահատելու արժեքը կախված է`

 • - հարցաթերթերի և հարցազրույցների քանակից (վճարվում են միայն լրացված փաստաթղթերը);
 • - վերլուծական ծախսերից (չի գերազանցում տվյալների հավաքագրման արժեքի 15%-ը):

Կայքում ներդրված հաշվիչը օգտագործելով՝ կարող եք արագ հաշվարկել մեկ հարցաթերթիկի արժեքը։ Գինը ուղղակիորեն կախված է բաց և փակ հարցերի քանակից։

Նվազագույն ընտրանքով ուսումնասիրությունը կարժենա 220 000 դրամ։

Մոտեցման նկարագրությունը

Շուկայական կարողությունների հաշվարկման մոտ տասը տարբեր մեթոդներ կան, սակայն դրանցից լայնորեն կիրառվում են չորսը:

 • 1. Գնորդների հետազոտություն. ցուցանիշը հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով մեկ շնչի հաշվով սպառումը, տարածաշրջանում բնակիչների թիվը և գները։
 • 2. Արտադրողների վերլուծություն. շուկայական ծավալը գնահատելիս հաշվի են առնվում գները, ինչպես նաև մասնաբաժինները և արտադրանքի ծավալները:
 • 3. Վաճառողների վերլուծություն․ մանրածախ շուկաների համար վերցվում է բոլոր խոշոր մանրածախ ցանցերի վաճառքի գումարը հետաքրքրող ուղղությամբ՝ փոքր մանրածախ առևտրի պատճառով ցուցանիշի հետագա աճով, B2B շուկաների համար՝ բոլոր դիլերների/դիստրիբյուտորների/ներմուծողների/արտահանողների վաճառքների գումարը:
 • 4. Անալոգիայի մեթոդ. ուսումնասիրության համար վերցվում է  Հայաստանի կամ արտերկրի բոլոր ցուցանիշներով նման (շուկայի զարգացման մակարդակ, սպառման տեմպեր, արտադրողականություն, բնակչություն) տարածաշրջան:

BCGroup-ի վերլուծաբանները մշակել են մաթեմատիկական մոդելներ՝  շուկայական ծավալի հաշվարկման յուրաքանչյուր մեթոդի համար: Դրանք հարմարեցված են կոնկրետ նախագծերի համար: Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրվում են լրացուցիչ պարամետրեր: Մեթոդաբանությունը ընտրվում է կախված որոշակի շուկայի կամ դրա սեգմենտի առանձնահատկություններից:

Ծավալը հաշվարկելու առաջին եղանակը ամենաճիշտն է: Փորձագետներն այն օգտագործում են գոյություն ունեցող շուկաների ծվալները գնահատելիս: Ուսումնասիրությունը ներառում է հարցումների անցկացում: Ընտրանքի չափերը որոշվում են Պանիոտտոյի աղյուսակով կամ բանաձևով՝ հաշվի առնելով գների դիսպերսիան, ընտրանքի սխալը և այլ պարամետրեր: Անալոգիայի մեթոդը օգտագործվում է նոր եզակի տեսակի ապրանքների շուկայական ծավալները գնահատելու համար:

Հետազոտության գործընթացը

Անկախ ընտրված մեթոդաբանությունից, շուկայի ծավալի ինքնուրույն հաշվարկը բավականին բարդ խնդիր է։ BCGroup-ի վերլուծաբանների թիմը կօգնի ձեզ գրագետ մոտենալ այս հարցին: Ճանաչված մասնագետների կողմից իրականացված հետազոտությունները կխնայեն Ձեր ժամանակը և գումարը:

Շուկայի ծավալի հաշվարկման գործընթացը հետևյալն է՝

 • 1. BCGroup-ի և ընկերության միջև կնքվում է NDA (չբացահայտման համաձայնագիր);
 • 2. Մասնագետն ուսումնասիրում է ապրանքի առանձնահատկությունները և միջազգային փորձը։
 • 3. BCGroup-ի աշխատակիցը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնում է  շուկայական ծավալի հաշվարկման մեթոդաբանութունը, հարցման հարցաթերթը և փորձագիտական ​​հարցազրույցների ուղեցույցը:
 • 4. Մասնագետները հետազոտություններ են անցկացնում՝ օգտագործելով որակական մեթոդներ։ Անհրաժեշտության դեպքում այս փուլում կատարվում են ուղղումներ, և հարցաթերթիկը վերջնական տեսքի է բերվում:
 • 5. Հարցազրուցավարներն իրականացնում են քանակական հետազոտություն (հարցումներ): Մասնագետները օրական հարցումներ են անցկացնում թիրախային լսարանի մինչև 5000 ներկայացուցիչների շրջանում:
 • 6. BCGroup-ի աշխատակիցը հավաքագրված ողջ տեղեկատվությունը փոխանցում է պատվիրատուին՝  SPSS կամ Excel ֆորմատով:

10-15 օր հետո BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուին է ուղարկում շուկայի ծավալի գնահատման եզրակացություններ պարունակող վերլուծական հաշվետվություն։ Տրամադրվում է մանրամասն նկարագրությամբ ամբողջական տարբերակ և պրեզենտացիա։ 

Ինչպե՞ս պատվիրել

Շուկայական ծավալի գնահատում պատվիրելու համար ուղարկեք հայտ՝ օգտագործելով կայքի ցանկացած ձև: BCGroup-ի մասնագետը մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը կպատրաստի առաջարկ:

Ուղարկել դիմում