Փաթեթներ սկսնակ և փոքր բիզնեսի համար

Փաթեթ «Վերլուծություն, ցուցանիշների հաշվարկ»

 1. Սլայդների քանակը՝ մինչև 10-ը (PowerPoint, PDF)
 2. Հաշվարկները՝ Excel-ում ներկայացված մասսիվի ցանկացած ցուցանիշներ և դիագրամ ներ
 3. Excel-ում վերլուծվող սյունակների քանակը՝ մինչև 25
 4. Խաչաձեւ վերլուծություն կամ վերլուծություն ըստ խմբերի՝ մինչեւ 3 խումբ
 5. Ժամկետը = 1-2 աշխատանքային օր
 6. Լրացուցիչ. հնարավոր է տվյալների կառուցում դինամիկայի մեջ

«Վերլուծություն, ցուցանիշների հաշվարկ» փաթեթի արժեքը՝66 000 դրամ

Անկախ հետազոտության վերաբերյալ խորհրդատվություն

 1. Աջակցություն ճիշտ ուսումնասիրությունների ընտրության հարցում՝ խնդիրների լուծման և պատճառները բացահայտելու համար
 2. Հետազոտության մեթոդներ և դրանց կիրառման վերաբերյալ առաջարկություններ
 3. Առաջարկություններ համաշխարհային և նեղ մասնագիտացված մեթոդների և ինդեքսների օգտագործման վերաբերյալ
 4. Առաջարկություններ հարցման ընտրանքի վերաբերյալ
 5. Հետազոտության իրականացման հետ կապված կարևոր հարցերի պատասխաններ

Մինչև 1 ժամ տևող խորհրդատվության արժեքը՝ 22 700դրամ

Փաթեթ"Շուկայի ակնարկ"

 1. Շուկայի ծավալի և ներուժի գնահատում. ամբողջ տարածքում և առանձին շրջաններում
 2. Շուկայի միտումները առաջիկա 3-5 տարիների ընթացքում
 3. Շուկայում ձևավորված վաճառքի ուղիների կառուցվածքը
 4. Հաճախորդների սեգմենտավորում, նրանց ֆինանսական կարողությունների գնահատում
 5. Սպառողների ընտրության չափանիշների կարևորությունը
 6. Ներդրումների վերադարձելիության հաշվարկ շուկա մուտք գործելու ժամանակ
 7. Շուկայի գրավչության մատրիցա

«Շուկայի ակնարկ» փաթեթի գինը՝240 000դրամ

Փաթեթ «Սպառողական վերլուծություն»

 1. Թիրախային լսարանի դիմանկար
 2. Թիրախային լսարանի սեգմենտավորում
 3. Սեգմենտների ֆինանսական ծավալների որոշում
 4. Սպառողների ընտրության հիմնական գործոնների բացահայտում
 5. Ընկերության հաճախորդների գոհունակության մակարդակի գնահատում (NPS ինդեքս)
 6. Առաջարկություններ

«Սպառողական վերլուծություն» փաթեթի արժեքը՝ 185 000դրամ

Փաթեթ «Հարցում 100 սպառողների շրջանում»

 1. Ընտրանք = 100 սպառող (անհատ)
 2. Հարցաթերթի հարցերի քանակը՝ մինչև 15 հարց
 3. Տարածաշրջանը՝ Հայաստան
 4. Արդյունքը՝ պատասխանների տվյալներ Excel-ում, SPSS-ում և ավտոմատ վերլուծություն (դիագրամներ) Ձեր անձնական հաշվում
 5. Ժամկետը = 1 աշխատանքային օր
 6. Բացի այդ՝ առցանց հարցման հղումն ակտիվ է 7 օր, BCGroup-ը հավաքում է 100 հարցաթերթ՝ ռեսպոնդենտների իր սեփական պանելի օգնությամբ, Դուք կարող եք ինքնուրույն հավաքել մինչև 1000 հարցաթերթ՝ առանց հավելյալ վճարման
 7. Լրացուցիչ. հնարավոր է տեղադրել ձեր պատկերանշանը հարցման վերևում առանց հավելյալ վճարի

«Հարցում 100 սպառողների շրջանում» փաթեթի արժեքը՝ 55 700 դրամ

Փաթեթ «Հարցում 100 սպառողների շրջանում աշխարհի 146 երկրներից որևէ մեկում»

 1. Ընտրանք = 100 սպառող (անհատ)
 2. Հարցաթերթի հարցերի քանակը՝ մինչև 15 հարց
 3. Տարածաշրջանը՝ 146 երկրներից որևէ մեկը հարցվողների պանելից
 4. Արդյունքը՝ պատասխանների տվյալներ Excel-ում, SPSS-ում և ավտոմատ վերլուծություն (դիագրամներ) Ձեր անձնական հաշվում
 5. Ժամկետը = 1-3 աշխատանքային օր
 6. Բացի այդ՝ առցանց հարցման հղումն ակտիվ է 7 օր, BCGroup-ը հավաքում է 100 հարցաթերթ՝ ռեսպոնդենտների իր սեփական պանելի օգնությամբ, Դուք կարող եք ինքնուրույն հավաքել մինչև 1000 հարցաթերթ՝ առանց հավելյալ վճարման
 7. Լրացուցիչ. հնարավոր է տեղադրել ձեր պատկերանշանը հարցման վերևում առանց հավելյալ վճարի

«Հարցում 100 սպառողների շրջանում աշխարհի 146 երկրներից որևէ մեկում» փաթեթի գինը՝ 227 000դրամ

Փաթեթ «Նոր ապրանքի կամ գովազդի թեստավորում»

 1. Նոր ապրանքի կամ գովազդի ընկալման ընդհանուր գնահատում
 2. Ապրանքների կամ գովազդի գնահատում՝ ըստ պարամետրերի
 3. Ապագայում արտադրանքը գնելու սպառողների պատրաստակամության գնահատում
 4. Առաջարկություններ

«Նոր ապրանքի կամ գովազդի թեստավորում» փաթեթի արժեքը՝ 240 000 դրամ

Փաթեթ «Բրենդի ճանաչելիության գնահատում»

 1. Top-of-mind ցուցանիշի գնահատում
 2. Սպոնտան ճանաչմ ան գնահատում
 3. Հուշմամբ ճանաչման գնահատում
 4. Գնումների, հավատարմության հետ կապված կոնվերսիաների գնահատում
 5. Ապրանքանիշի ընկալման առանձնահատկությունները
 6. Ապրանքանիշի առողջության վերջնական գնահատում
 7. Առաջարկություններ

«Բրենդի ճանաչելիության գնահատում» փաթեթի արժեքը՝ 215 000 դրամ

Փաթեթ «Հաճախորդների գոհունաակության գնահատում»

 1. Հաճախորդների գոհունակության գնահատում (NPS ինդեքս կամ այլ; 100 հաճախորդ)
 2. Առավելությունների վերլուծություն
 3. Թերությունների վերլուծություն

«Հաճախորդների գոհունակության գնահատում» փաթեթի արժեքը՝ 132 000դրամից

Հաշվետվությունների օրինակներ

Փակել
Ուղարկել հարցում