Գներ

Տեղեկատվության հավաքագրման քանակական մեթոդներ
Հեռախոսային հարցում (CATI) սկսած 120 000 դրամից
Փողոցային հարցում սկսած 196 000 դրամից
Հարցում առևտրի կետերում սկսած 215 000 դրամից
Առցանց հարցում սկսած 120 000 դրամից
Անցորդների հոսքի չափում սկսած 12 000 դրամից
Հեռախոսային աուդիտ սկսած 12 000 դրամից
Հոլլ-թեստ սկսած 313 000 դրամից
Հարցում աշխարհի 146 երկրներից որևէ մեկում սկսած 215 000 դրամից
Տեղեկատվության հավաքագրման որակական մեթոդներ
Ֆոկուս-խումբ սկսած 148 000 դրամից
Խորին հարցազրույց սկսած 12 600 դրամից
Փորձագետների հարցում սկսած 25 000 դրամից
Տնային թեստավորում սկսած 9 800 դրամից
Տվյալների վերլուծություն
Տվյալներ Excel-ում սկսած 31 500 դրամից
Համառոտ հաշվետվություն-պրեզենտացիա սկսած 70 000 դրամից
Ամբողջական հաշվետվություն PPT/ Word/ PDF-ում սկսած 95 000 դրամից
Վերլուծական գրություն (մինչև 5 էջից բաղկացած հակիրճ ինֆորմացիա) սկսած 33 000 դրամից
Գներն՝ ըստ խնդիրների
Գոհունակության գնահատում սկսած 156 000 դրամից
Բրենդի ճանաչելիություն սկսած 273 000 դրամից
Շուկայի ծավալի հաշվարկ, շուկայի հետազոտություն սկսած 469 000 դրամից
Շուկայական մասնաբաժինների հաշվարկ, մրցակցային վերլուծություն սկսած 313 000 դրամից
Սպառողական վարքի վերլուծություն սկսած 273 000 դրամից
Ուղեկցող ծառայություններ
Հարցաթերթի մշակում սկսած 21 000 դրամից
Խորհրդատվություն սկսած 175 000 դրամից
Անձնական հաշվի հասանելիություն (հարցման հետևում) 0 դրամ
Անձնական հաշվում արագ վերլուծություն 0 դրամ
Հարցաթերթերի կոնստրուկտոր (անձնական հաշվում) 0 դրամ
Ձայնագրությունների/ հարցման մասնակիցների կոնտակների տրամադրում ստուգման համար (համապատասխանություն ՀՀ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին) 0 դրամ

Փակել
Ուղարկել հարցում