Արտադրանքի թեստավորում

Հետազոտության առավելությունները

Հետազոտության հիմնական օգուտը սպառողի ըմբռնմամբ ոչ գրավիչ, անճաշակ, անորակ ապրանքի արտադրության ծախսերից խուսափելն է, ինչպես նաև՝ այն բարելավումների ցանկի ստացումը, որոնք պետք է արվեն, որպեսզի այն վերածվի թիրախային լսարանի ակնկալիքներին համապատասխանող արտադրանքի:

Մեթոդիկայի հնարավորությունները

Վիճակագրության համաձայն՝ 8-10 նոր արտադրանքից միայն մեկն է հաջողակ դառնում։ Հետևաբար, մինչև զանգվածային մեկնարկը, կարևոր է արտադրանքը թեստավորել  թիրախային լսարանի ներկայացուցչական ընտրանքի վրա՝ գնահատել արձագանքները, պարզել թիրախային լսարանի կարծիքը և, անհրաժեշտության դեպքում, փոփոխություններ կատարել: Սա թույլ կտա խուսափել ավելորդ ծախսերից և զգալիորեն նվազեցնել ձեռնարկության ռիսկերը:

Ընտրանքի չափը և ժամկետները

Նման նախագծերի ներկայացուցչական ընտրանքի նվազագույն չափը՝ հոլլ-թեստերի և տնային օրագրերի դեպքում, յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար կազմում է 200 հարցաթերթ, ֆոկուս-խմբերի դեպքում՝ 2-3 խումբ՝ յուրաքանչյուրը բաղկացած 8 հոգուց: Տարածաշրջան ասելով՝ ի նկատի ունենք ցանկացած տարածք, որի համար պահանջվում է առանձին վերլուծություն (դա կարող է լինել, օրինակ, Երևան քաղաքը կամ Հայաստանն ամբողջությամբ): Տեղեկատվության հավաքագրման նվազագույն ժամկետը մեկ շաբաթ է:

Արժեքը

Նոր արտադրանքի թեստավորման նախագծի գինը ներառում է տեղեկատվության հավաքագրման արժեքը և վերլուծության արժեքը (որպես կանոն, չի գերազանցում տվյալների հավաքագրման արժեքի 10-15%-ը)։

Հոլլ-թեստի և տնային օրագրերի համար նախատեսված մեկ հարցաթերթի գինը (առանց ռեսպոնդենտների վարձատրության գնի) կարելի է հաշվել ինքնուրույն՝ մեր հաշվիչի օգնությամբ (բավական է մուտքագրել բաց և փակ հարցերի քանակը հարցաթերթում և քվոտաները):

Նմանատիպ հետազոտության արժեքը սկսվում է 150 000 դրամից (գինը նշված է նվազագույն ընտրանքի համար): 

Հաշվետվությունների օրինակներ

Մոտեցման նկարագրությունը

Նոր ապրանքների թեստավորման ժամանակ կիրառվում են որակական հետազոտություններ՝ ֆոկուս-խմբեր, դիտարկումներ, տնային թեստավորումներ օրագրերի միջոցով, ինչպես նաև՝ հոլլ-թեստեր: Որպես կանոն, թեստավորման ընթացքում սահմանվում են քվոտաներ հարցվողների ընտրության համար՝  ըստ նոր արտադրանքի հետ մրցակցող ապրանքանիշերի օգտագործման։

Թեստվորումը ամենից հաճախ իրականացվում է՝

 • 1. Անալոգ չունեցող նոր ապրանքների ներմուծման ժամանակ;
 • 2. Գոյություն ունեցող ապրանքների տեսականին ընդլայնելիս;
 • 3. Բաղադրատոմսը կամ բաղադրիչների արտադրողներին փոխելիս;
 • 4. Ռեբրենդինգի, վերադիրքավորման ժամանակ։

Արտադրանքի թեստավորման արդյունքների հիման վրա, բացի թիրախային լսարանի կողմից նոր ապրանքի ընկալումից, հնարավոր է գնահատել ապրանքի ներուժը, կանխատեսել պահանջարկը և, անհրաժեշտության դեպքում, հաշվարկել ROI ինդեքսը  (ներդրումների վերադարձը)։

Հետազոտության գործընթացը

Նոր արտադրանքի թեստավորման ուղղությամբ BCGroup-ի աշխատանքը կազմակերպվում է հետևյալ կերպ՝

 • 1. BCGroup-ի մասնագետը ճշտում է նման ուսումնասիրության անհրաժեշտության պատճառները, հասկանում է ներկա իրավիճակը;
 • 2. BCGroup-ի և ընկերության միջև կնքվում է NDA (չբացահայտման համաձայնագիր);
 • 3. BCGroup-ի մասնագետը համաձայնեցնում է հետազոտության գործիքները հաճախորդի հետ: Դա կարող է լինել հոլլ-թեստի հարցաթերթ, ֆոկուս-խմբերի ուղեցույց, տնային թեստավորման օրագրի ձև;
 • 4. BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնում է ընտրանքի քվոտաները;
 • 5. BCGroup-ի մասնագետները անց են կացնում հարցում կարճ ժամանակում (մեկ շաբաթից ոչ ավել ժամանակահատվածում);
 • 6. Այնուհետև BCGroup-ի մասնագետը փոխանցում է տվյալների մասսիվը պատվիրատուի ներկայացուցչին՝ համաձայնեցված ֆորմատով (Excel, SPSS, վիդեո և աուդիո ձայնագրություններ և այլն);
 • 7. 3-5 օր հետո BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուին է ուղարկում նոր արտադրանքի թեստավորման վերլուծական հաշվետվությունը (զեկույցների օրինակներ)

Ինչպե՞ս պատվիրել

Պարզապես ուղարկեք մեզ դիմում՝ ցանկացած ձևերից որևէ մեկով։ BCGroup-ի մասնագետը կկազմի առաջարկ՝ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը։

Ուղարկել դիմում