Նախագծեր

Աշխատանք փնտրելու և թափուր աշխատատեղերի հրապարակման կայք
Հարցում ավելի քան 15000 գործատուների շրջանում ծառայության աշխատանքի, նրա հարմարության, գնագոյացման, ծառայությունների տեսականու գնահատման թեմայով։ Ծառայության նկատմամբ NPS հավատարմություն:
Հյուրանոցային ծառայություններ «բիզնես» ոլորտում
Շուկայական ծավալների գնահատում, շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների հաշվարկ: Հյուրանոցի ընտրության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրություն: Գների զգայունության գնահատում։
Փոստային ծառայություններ բնակչության և կազմակերպությունների համար
Թիրախային լսարանի բնութագրերի ուսումնասիրություն՝ փոստային ծառայությունների օգտագործվող տեսակները, հաճախականությունը, միջին ծախսերը: Հավատարմություն ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ:
Fastfood: պիցցերիաների ցանց
Եկամուտների նվազման պատճառների պարզում։ Տարբերակների ցանկում են՝ մոտակայքում ուժեղ մրցակից, շուկայի հագեցվածություն, ճգնաժամի ազդեցություն, սպասարկման վատ որակ:
Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման գործակալություն
Աջակցություն փոքր բիզնեսին` շուկայական ծավալների գնահատում, շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների հաշվարկ: Ընտրության, գնագոյացման գործոնների ուսումնասիրություն:
Երաժշտական գործիքների վրա նվագելու ուսուցում
Շուկայական ծավալների գնահատում։ Ուղղությունների պահանջարկ՝ կիթառ, դաշնամուր, հարվածային գործիքներ, վոկալ։ Մրցակցող դպրոցների վերլուծություն։
ԱՊՀ երկրների փոքր և միջին ձեռնարկությունների կատալոգ
Նոր ծառայության գործարկում՝ նրա պահանջարկի գնահատում, վճարելու պատրաստակամություն, սպասելիքներ ծառայությունից: Ծառայության ճանաչելիություն, մրցակցային վերլուծություն:
Միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսներ
Թիրախային լսարանի կարիքների ուսումնասիրություն: Հաճախորդների ակնկալիքները ցուցահանդեսներից, ցուցահանդեսների արդյունավետության չափում: Հաճախորդների պլանները 5 տարվա համար:
Սանատոր-առողջարանային ծառայություններ
Առողջարանի բրենդի հզորության գնահատում բնակիչների շրջանում։ Թիրախային լսարանի կարիքների, գների նկատմամբ զգայունության ուսումնասիրություն: Հավատարմություն հանգստավայրի նկատմամբ։
10/11
Հետազոտական հաշվետվությունների օրինակներ
Հաճախորդներ
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • BCGroup-ը իրականացրել է ծրագրեր՝
 • այլ նախագծեր
  Փակել
  Ներկայացնել դիմում