Մրցակցային ռեյթինգ

Հետազոտության առավելությունները

Մրցակիցների վերլուծութան արդյունքները չափազանց կարևոր տեղեկատվություն է տալիս որոշումներ կայացնելու համար: Ընկերության զարգացումը կարող է կատարյալ թվալ. եկամուտներն աճում են, շահույթն ավելանում է: Սակայն աճը կարող է պայմանավորված լինել միայն շուկայի աճով: Մրցակիցներին հետևելը թույլ է տալիս հասկանալ՝ մրցակիցներից ով պետք է մանրակրկիտ մոնիտորինգի ենթարկվի՝ նրա հաջող փորձը օգտագործելու կամ կլանելու համար:

Մեթոդիկայի հնարավորությունները

Բացի շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատումից մրցակցային վերլուծության օգտակար մեթոդ է նաև մրցակցային ռեյթինգի կազմումը։ Ռեյթինգը մրցակիցների ցանկն է՝ թիրախային լսարանի աչքում գրավչության նվազման կարգով:

Հաճախ է պատահում, որ մրցակցային ռեյթինգը չի համապատասխանում շուկայի մասնաբաժինների ռեյթինգին: Այն ընկերությունների համար, որոնց դիրքերն ավելի ցածր են շուկայական մասնաբաժինների ցանկում, սա լավ հնարավորություն է իրավիճակը շրջելու իրենց օգտին։

Ընտրանքի չափը և ժամկետները

Նմանատիպ նախագծերի ներկայացուցչական ընտրանքի նվազագույն չափը յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար կազմում է 400 հարցաթերթ: Տարածաշրջան ասելով՝ ի նկատի ունենք ցանկացած տարածք, որի համար պահանջվում է առանձին վերլուծություն (դա կարող է լինել, օրինակ, Երևան քաղաքը կամ Հայաստանն ամբողջությամբ): Այն դեպքերում, երբ հարկավոր է առանձին-առանձին դիտարկել և համեմատել տվյալները (օրինակ՝ Երևանի և Վանաձորի միջև), ընտրանքի նվազագույն չափը կազմում է 800 հարցաթերթ։ Այդպիսի հարցման նվազագույն ժամկետը 1 աշխատանքային օր է։

Արժեքը

Մրցակցային վերլուծութուն կազմելու նախագծի գինը ներառում է որոշված թվով հարցաթերթերի հավաքագրման արժեքը (վճարվում են միայն ամբողջությամբ լրացված հարցաթերթերը) և վերլուծության արժեքը (որպես կանոն՝ չի գերազանցում տվյալների հավաքագրման արժեքի 10-15%-ը)։

Մեկ հարցաթերթի գինը կարելի է հաշվել ինքնուրույն՝ մեր հաշվիչի օգնությամբ (բավական է մուտքագրել բաց և փակ հարցերի քանակը հարցաթերթում և քվոտաները):

Նմանատիպ հետազոտության արժեքը սկսվում է 165 000 դրամից։ 

Հաշվետվությունների օրինակներ

Մոտեցման նկարագրությունը

Ռեյթինգը կազմվում է մրցակիցների՝  սպառողների ընկալման հիման վրա։ Որպես ուսումնասիրության մաս, սպառողներին կամ հաճախորդներին առաջարկվում է ընտրել և գնահատել դիտարկվող շուկայում ընկերությունների պարամետրերի կարևորությունը: Դրանից հետո մրցակիցներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ըստ ընտրված բնութագրերի։

Ստացված տվյալները մշակվում և վերլուծվում են: Արդյունքում շուկայի մասնակիցներից յուրաքանչյուրի համար հաշվարկվում է բոլոր պարամետրերի ընդհանուր միավորը: Համեմատելով մրցակիցների վարկանիշները՝ դուք կարող եք դասակարգել ցուցակը, բացահայտել շուկայի առաջատարներին և հասկանալ, թե ինչպիսին է շուկան «սպառողների աչքերով»:

Հետազոտության գործընթացը

Մրցակիցների գրավչության ռեյթինգի կազման ուղղությամբ BCGroup-ի աշխատանքը կազմակերպվում է հետևյալ կերպ՝

  • 1. BCGroup-ի և ընկերության միջև կնքվում է NDA (չբացահայտման համաձայնագիր);
  • 2. BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնում է հետազոտության մեթոդաբանությունը, պարամետրերի ցանկը, ինչպես նաև գործիքները (այս դեպքում՝ թիրախային լսարանի հարցման հարցաթերթի վերջնական տարբերակը);
  • 3. BCGroup-ի մասնագետները անց են կացնում հարցում կարճ ժամանակում (հնարավոր է օրական մինչև 5000 մարդու հարցում);
  • 4. Այնուհետև BCGroup-ի մասնագետը փոխանցում է տվյալների մասսիվը պատվիրատուի ներկայացուցչին՝ Excel կամ SPSS ֆորմատով;  
  • 5. 5-7 օր հետո BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուին է ուղարկում հետազոտության վերլուծական հաշվետվությունը (հաշվետվությունների օրինակներ)

Ինչպե՞ս պատվիրել

Պարզապես ուղարկեք մեզ դիմում՝ ցանկացած ձևերից որևէ մեկով։ BCGroup-ի մասնագետը կկազմի առաջարկ՝ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը։

Ուղարկել դիմում