Թիրախային լսարանի մարքեթինգային հետազոտություններ

Հետազոտության առավելությունները

Ձեր թիրախային լսարանի մասին տեղեկատվությունը թույլ կտա բարձրացնել ընկերության ֆինանսական ցուցանիշները։ Սպառողների ցանկությունները օրեցօր փոփոխվում են։ Ընդ որում, նրանց մինչև 85%-ը պատրաստ են փոխել նախընտրած բրենդը, եթե ստանան ավելի լավ տարբերակի առաջարկ։ Թիրախային լսարանի հետազոտության խնդիրն է բացահայտել՝ կոնկրետ ինչ առաջարկել մրցակցող բրենդների սպառողներին։

Մեթոդիկայի հնարավորությունները

Իր սպառողի դիմանկարի տվյալներից օգտվող ընկերությունն ունի բոլոր հնարավորությունները՝ շուկայում հաջողակ մրցակցության համար։ Թիրախային լսարանի որոշակիացման  բացակայությունը կամ կհանգեցնի շուկայում արտադրանքի ձախողմանը, կամ՝ ինչը ավելի հաճախ է լինում գործնականում, կբերի արտադրանքի առաջմղման համար ծախսերի ավելացմանը, բաց թողնված օգուտի մեծացմանը։ Ուստի կարևոր է կազմել և օգտագործել առավելագույնս մանրամասն դիմանկար։

Թիրախային լսարանի տարածված ուղղությունները՝

  • 1. Թիրախային լսարանի կորիզի դիմանկար;
  • 2. Թիրախային լսարանի սեգմենտավորում (մասնաբաժիններ, սեգմենտների ծավալ և դիմանկարներ);
  • 3. U&A հետազոտություններ (կարիքներ, օգտագործման առանձնահատկություններ);
  • 4. Որոշումների կայացման ուղիների ուսումնասիրություն (customer journey);
  • 5. Գների նկատմամբ սպառողների զգայնություն

Ընտրանքի չափը և ժամկետները

Նման նախագծերի համար ներկայացուցչական ընտրանքի նվազագույն չափը յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար կազմում է 400 հարցաթերթ: Տարածաշրջան ասելով՝ ի նկատի ունենք ցանկացած տարածք, որի համար պահանջվում է առանձին վերլուծություն (դա կարող է լինել, օրինակ, Երևան քաղաքը կամ Հայաստանն ամբողջությամբ): Այն դեպքերում, երբ հարկավոր է առանձին-առանձին դիտարկել և համեմատել տվյալները (օրինակ՝ Երևանի և Վանաձորի), ընտրանքի նվազագույն չափը կազմում է 800 հարցաթերթ։ Այդպիսի հետազոտության նվազագույն ժամկետը 1 աշխատանքային օր է։

Արժեքը

Թիրախային լսարանի դիմանկար կազմելու նախագծի գինը ներառում է որոշված թվով հարցաթերթերի հավաքագրման արժեքը (վճարվում են միայն ամբողջությամբ լրացված հարցաթերթերը) և վերլուծության արժեքը (որպես կանոն, ոչ ավել է, քան տվյալների հավաքագրման արժեքի 10-15%-ը)։

Մեկ հարցաթերթի գինը կարելի է հաշվել ինքնուրույն՝ մեր հաշվիչի օգնությամբ (բավական է մուտքագրել բաց և փակ հարցերի քանակը հարցաթերթում և քվոտաները):

Նման հետազոտության գինը սկսվում է 570000 դրամից (գինը նշված է նվազագույն ընտրանքի համար):

Հաշվետվությունների օրինակներ

Մոտեցման նկարագրությունը

Դիմանկարը իրենից ներկայացնում է սպառողի սոցիալ-ժողովրդագրական, հոգեբանական և վարքային նկարագրությունը։ Սպառողի դիմանկարի վերաբերյալ տվյալների օգտագործման ամենապարզ օրինակը՝ ապրանքների գովազդում օգտագործվում են մարդկանց պատկերներ, որոնք համապատասխանում են թիրախային լսարանի սեռին, տարիքին, սոցիալական բնութագրերին (արտաքին տեսք, դերասանների խոսելաձև), մինչդեռ փոխանցվող հաղորդագրություններում օգտագործվում են վարքագծային բնութագրերի, գնման դրդապատճառների տվյալներ (արտահայտություններ, երաժշտություն, դերասանների գործողություններ):  

Թիրախային լսարանի ընդլայնված դիմանկարը, բացի վերը նշված բնութագրերի, ներառում է լրացուցիչ այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են՝ միջին չեկը, գնման միջին ծավալը (դա կարող է լինել քանակ, քաշ կամ այլ բնութագրիչ), տեսականու նախապատվությունները, գնման վայրի նախապատվությունները, գովազդային ալիքների նախապատվությունները։ Այլ կերպ ասած՝ այն ինֆորմացիա է, որը կարելի է օգտագործել ինչպես թիրախային լսարանի առանձին սեգմենտների գրավչությունը գնահատելու, այնպես էլ խթանման ընդհանուր ծրագիրը իրականացնելու համար։

Հետազոտությունը անց է կացվում քանակական մեթոդների օգնությամբ (անմիջական, հեռախոսային և առցանց հարցումներ):

Հետազոտության գործընթացը

Թիրախային լսարանի դիմանկարի որոշակիացման ուղղությամբ BCGroup-ի աշխատանքը կազմակերպվում է հետևյալ կերպ՝

  • 1. BCGroup-ի և ընկերության միջև կնքվում է NDA (չբացահայտման համաձայնագիր);
  • 2. BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնում է հարցաթերթի վերջնական տարբերակը;
  • 3. BCGroup-ի մասնագետները անց են կացնում հարցում կարճ ժամանակում (հնարավոր է օրական մինչև 5000 մարդու հարցում՝ կախված հարցաթերթի ծավալից);
  • 4. Այնուհետև BCGroup-ի մասնագետը փոխանցում է տվյալների մասսիվը պատվիրատուի ներկայացուցչին՝ Excel կամ SPSS ֆորմատով;  
  • 5. 5-7 օր հետո BCGroup-ի մասնագետը պատվիրատուին է ուղարկում թիրախային լսարանի դիմանկարի հետազոտության վերլուծական հաշվետվությունը՝ ըստ արդյունքների (հաշվետվությունների օրինակներ)

Թիրախային լսարանի ընդհանուր դիմանկար կազմելուց բացի պահանջված է նաև սպառողների սեգմենտավորումը։ Սեգմենտացիան թույլ է տալիս առանձնացնել թիրախային լսարանի, օրինակ, 8-10 սեգմենտ։ Որպես կանոն՝ ԹՈՓ-3 սեգմենտները (ըստ ֆինանսական ծավալի) տալիս են հասույթի 80%-ը։ Հենց այս սեգմենտների ուղղությամբ է խորհուրդ տրվում կենտրոնացնել ընկերության մարքեթինգային ջանքերը։

Ինչպե՞ս պատվիրել

Պարզապես ուղարկեք մեզ դիմում՝ ցանկացած ձևերից որևէ մեկով։ BCGroup-ի մասնագետը կկազմի առաջարկ՝ մինչև աշխատանքային օրվա վերջ։

Ուղարկել դիմում